php ile try catch yapısı (istisna yakalamak)

yazdığımıoz program parçaları çalışırken hatalar meydana getirebilir. bu meydana gelen hataları gizlemek bir seçenek iken bu hataları yakalamak ve bazı işlemler yapmak( hataları email göndermek, log tutma vb..) ta seçenekler arasındadır.

php ile birlikte istisnalar ( veya hatalar ) try catch bloğu içinde yakalanabilirler.

try içinde bir hata olduğunda catch bloğuna bu hata atılır. catch bloğunda hata ile ilgili yapılmak istenen işlemler gerçekleştirilir.

kullanımı::

[code language=”php”]

<?php

try{

// istisna olabilecek kodlar

}catch( Exception $hata ){

// $hata kodu burada işlenir.

}

[/code]

örnek::

[code language=”php”]
try {

$yas = "evli";

if ( !is_integer($yas) ) {

throw new exception(‘$yas sayı girilmedi’);

}

echo "Bu satır işlendi..";

} catch (Exception $hata) {

echo "Hata Oluştu :: ". $hata->getMessage();

}
[/code]

Facebooktwitterlinkedin