kurucu ( __construct ) ve yıkıcı ( __destruct ) metodları

kurucu ve yıkıcı metodlar

programlamada bazen belirlemiş olduğumuz komutların kendi kendine (otomatik) çalışmasını isteyebiliriz.  yada herhangi bir işleme başlayacağımız zaman yine kendi kendine çalışmasını istediğim işlemler olabilir.

kurucu ve yıkıcı metodlar class yapılarında kendi kendine çalışma işlemini yaparlar,

bu iki özelliğin çalışma prensibi

  • kurucu metodlar sınıftan örnek alındığı anda otomatik çalışırlar.
  • yıkıcı metodlar ise sayfanın sonunda (yorumlama) otomatik olarak çalışırlar.

[code language=”php”]

class Hesapla
{

function __construct()
{
echo "ben Hesapla içindeki __construct (kurucu metod) metoduyum.. <br>";
}

function yaz(){
echo "Ben Hesapla İçindeki yaz() metoduyum.. <br> ";
}
function boz(){
echo "Ben Hesapla İçindeki boz() metoduyum.. <br> ";
}

function __destruct(){
echo "ben Hesapla içindeki __destruct (yıkıcı metod) metoduyum.. <br>";
}
}

$ornek = new Hesapla();
$ornek->yaz();
$ornek->boz();

echo "<strong>ben arada bir satırım ki benim sınıfla bir alakam yok</strong> <br>";

[/code]

Facebooktwitterlinkedin