private olan metoda sınıf dışından erişim

private olan metoda sınıf dışından erişim için yine aynı sınıf içindeki başka public metod kullanılır.

[code language=”php”]class Kase{ // Kaşe sınıfı

private $isim = "Mustafa YILMAZ"; // Kase sınıfına ait $isim özelliği ( private görünürlüğüne sahip)

public function yaz(){

echo $this->isim ."<br>";

}

public function set( $param ){
$this->isim = $param;
}

}

$ornek = new Kase();

$ornek->yaz();

// $ornek->isim="Canan Can"; // bu satır hata verir. $ornek->isim private (gizli) özelliğine sahip

$ornek->set("Canan Can");

$ornek->yaz();[/code]

private metoda yada özelliğe sadece sınıf içinden erişilebilir.

Facebooktwitterlinkedin
GENEL içinde yayınlandı