Class (Sınıf) ,Method (metod) Tanımlama ve Çağırma.

Class (Sınıf) ,Method (metod) Tanımlama ve Çağırma.

OOP – OBJECT ORİENTED PROGRAMMİNG

sınıfların kullanılabilmesi için mutlaka bir sınıf ( class ) tanımlanmalıdır.

sınıfı kullanmak istediğimizde ise sınıfta bir nesne türetilmeli ve sınıfa o nesne üzerinden erişilmelidir.

sınıf (class tanımlaması)

class anahtar sözcüğü ile yapılır.

(class = sınıf demektir.)

sınıftan alınan her bir örnek bir nesne olmaktadır.

class Sinif_ismi{
// sınıfın içeriği
}

şart olmasada genel kabul bir standart olarak class isimleri büyük harfle başlar.

normal programlama yönteminde (sınıf kullanmadan ) kullanılan fonksiyonlara class yapısında METOD (method) denir.

class Sinif_ismi2{

function yaz(){ // sınıf içerisindeki metod (fonksiyon)
    echo "ben Sinif_ismi2 Classına ait yaz metodunun içeriğiyim..";
}

}

sınıf çağırma new anahtar sözcüğü ile yapılır,

örnek::

$ornek = new Sinif_ismi(); 
$ornek2 = new Sinif_ismi2();

sınıf içerisindeki metodlara (fonksiyonlara) erişmek,

örnek::

$ornek3 = new Sinif_ismi2();
$ornek3->yaz();
Facebooktwitterlinkedin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir