Tagged: class

Class (Sınıf) ,Method (metod) Tanımlama ve Çağırma. 0

Class (Sınıf) ,Method (metod) Tanımlama ve Çağırma.

Class (Sınıf) ,Method (metod) Tanımlama ve Çağırma. OOP – OBJECT ORİENTED PROGRAMMİNG sınıfların kullanılabilmesi için mutlaka bir sınıf ( class ) tanımlanmalıdır. sınıfı kullanmak istediğimizde ise sınıfta bir nesne türetilmeli ve sınıfa o nesne...

Nesne Yönelimli Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama Nedir? 0

Nesne Yönelimli Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama Nedir?

öncelikle oop nedir? oop esasında bilgisayar programcısının program yazmaya dair bir yaklaşımınıdır. bu yaklaşım bazı dillerde zorunlu olmakla beraber bazı dillerde zorunlu değildir. oop nin diğer programlama türlerinden en önemli farkı, program yazarken kullanılan...

Sayfa içine (inline css) CSS yazımı 0

Sayfa içine (inline css) CSS yazımı

Sayfa içine doğrudan css yazılması da sık kullanılan yöntemlerden biridir. özellikle sadece bir sayfaya özel ve kısa olan css kodlarının yazılmasında tercih edilir.