Html, Html, CSS ve Javascript kavramları ve Birbirleri ile ilişkileri

Konuya Doğrudan bir örnek vermek gerekirse sade HTML kullanarak bir çöp adam çizseydik,