php ile mysql fonksiyonu kullanarak kayıt eklemek

mysql fonksiyonlar ile kayıt ekleme


<?php
$ad = "mustafa";
$soyad = "yılmaz";

$ekle = mysql_query("insert into kisi 
           set 
             kisi_ad = '$ad', 
             kisi_soyad = '$soyad' ");
if ( $ekle ) {
echo "bilgiler eklendi.. <br>";
}else{
echo "bilgiler eklenemedi.. <br>";
}

 

veritabanı sql dosyası


-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.5.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: 127.0.0.1
-- Üretim Zamanı: 19 Nis 2017, 10:54:21
-- Sunucu sürümü: 10.1.16-MariaDB
-- PHP Sürümü: 5.6.24

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Veritabanı: `adresdefteri`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `kisi`
--

CREATE TABLE `kisi` (
`kisi_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
`kisi_ad` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
`kisi_soyad` varchar(50) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
`kisi_telefon` varchar(13) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
`kisi_email` varchar(120) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
`kisi_il` varchar(30) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
`kisi_yas` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci;

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için indeksler
--

--
-- Tablo için indeksler `kisi`
--
ALTER TABLE `kisi`
ADD PRIMARY KEY (`kisi_id`);

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için AUTO_INCREMENT değeri
--

--
-- Tablo için AUTO_INCREMENT değeri `kisi`
--
ALTER TABLE `kisi`
MODIFY `kisi_id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

not::eski yöntem

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
İnternet sitesi http://www.yazilimekip.com
Yazı oluşturuldu 42

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön